Bemutatkozás

A Magyar Atlanti Tanács Tisztújító Közgyűlés 2016-ban megválasztott új elnöksége:  

Elnök:
Prof.Dr.Vizi E. Szilveszter
akadémikus

Alelnökök:
Csóti György
Erdős André
Felkai Anna
dr.Hardy Ilona
Siklósi Péter
dr.Szemerkényi Réka
Szent-Iványi Ágnes
dr.Szent-Iványi István

A Magyar Atlanti Tanács ügyvezető alelnöke:
Felkai Anna

A Felügyelő Bizottság:

Elnök:
dr. Kovács Árpád

Tagok:
dr.Stadler János
dr. Vogel Dávid

A Magyar Atlanti Tanács egy nem profit érdekeltségű, kormányzaton kívüli szervezetként alakult 1992-ben, majd 1999-ben újjászerveződött, mint közhasznú társaság a magyar törvények értelmében. Eredeti küldetése, hogy előmozdítsa Magyarország NATO csatlakozását, valamint elősegítse az euró-atlanti elvek és értékek minél szélesebb körű elfogadását a magyar társadalomban. 1997-ben a magyar népesség, egy referendum keretében, 85 százalékos arányban jóváhagyta a NATO csatlakozást. Napjainkig, ez a legmagasabb arány bármely csatlakozó ország részéről, ami a NATO-ba történő belépés támogatását illeti. 

A Tanács jelenlegi tevékenysége az euró-atlanti elvek integrálását irányozza elő, melyek keretén belül gyakorlati kérdésekre összpontosít, megalapozott ismeretek és hiteles információk terjesztését célozza meg. A Magyar Atlanti Tanács elsődleges célja az atlanti együttműködés erősítése más tagállamokkal, nem elfelejtvén a magyar történelem folyamatosságát, hagyományait és kulturális sajátosságait.

Feladata ezen belül, hogy:

– elősegítse az európai és észak-amerikai demokratikus országok együttműködését,
– terjessze a magyar társadalomban az alapvető európai értékeket és elveket,
– eszmei központként működjön minden hasonló elkötelezettségű szervezet összefogójaként,
– képviselje Magyarországot olyan nemzetközi fórumokon, melyek atlanti elkötelezettséggel bírnak,
– tájékoztatja a partner országokat Magyarország történelmi múltját és hagyományait illetően,
  miközben elkötelezettséget vállal az euró-atlanti elvek mellett,
– ismertesse a partner országokkal Magyarország szerepét mind az európai közösségben, mind a
  demokrata országok közösségében világszerte.

A Magyar Atlanti Tanács úgy véli, hogy szükséges az atlanti és a nemzeti gondolatot egymással összehangolni, melyek együttes képviselete a magyar társadalomban akár fontos társadalmi konszenzusteremtő jelentőséggel is bírhat.

A Tanács a “biztonság” koncepciójának egy szélesebb értelmezését szorgalmazza, mely hangsúlyt fektet a nukleáris biztonságra, a források ésszerű felhasználására, valamint energiakészletekre és tartalékokra. Ezen kívül figyelemmel kíséri a klímaváltozás vonatkozásait, a terrorizmust, az emberi jogokat és a polgári védelem kérdésköreit is.

A Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács (MIAT) a Magyar Atlanti Tanács ifjusági szekciójaként jött létre 1995-ben. Alapfeladatként tekinti a középiskolás és egyetemista közvélemény, valamint a fiatal szakemberek tájékoztatását. A MIAT részt vesz az atlanti eszmeiség, illetve a nemzetközi együttműködés gondolatának terjesztésében, összhangban az ATA keretén belül megvalósuló nemzetközi ifjúsági együttműködéssel (YATA).

A Magyar Atlanti Tanács az Atlantic Treaty Association (ATA) teljes jogú tagja.

Alapító tagok:


– Bába Iván
– Bod Péter Ákos
– Csóti György
– Ferencz Csaba
– Katona Tamás
– Kiss Tibor
– Kodolányi Gyula
– Mádl Ferenc
– Osváth György
– Perjés Gábor
– Szent-Iványi Ágnes
– Varga Csaba
– Varga Márta