Levél a tagsághoz

Tisztelt Magyar Atlanti Tanács Tag!

Mint minden civil szervezet, így a Magyar Atlanti Tanács (a MAT, ami egy egyesület) is a működését a tagjainak befizetéseiből (tagdíj, támogatás), vagy a külsős támogatók adományaiból tudja finanszírozni. Az említettek mellett lehetőség van még pályázatokon is pénzt szerezni, amit a MAT is folyamatosan megpróbál, szerencsére többször sikerrel. Ennek ellenére a MAT működéséhez elengedhetetlen a tagdíj-bevétel is, ami sajnálatos módon tagjaink többségének nemfizetése (sokan még a tavalyi tagdíjukat sem fizették be) miatt csak kifejezetten csekély összeg.

A MAT tagjainak Alapszabályból (6. pont (2) bek.) fakadó egyik alapvető kötelezettsége a tagdíj megfizetése. Tekintettel arra, hogy ez ne jelentsen nagy terhet a tagjainknak, ezért a MAT Elnöksége az éves tagdíj mértékét 5000 Ft-ban, nyugdíjas és a fiatal, nappali tagozatos tagjaink esetében pedig 3000 Ft-ban állapította meg. Így a tagdíj havi bontásban (hiszen havonta is van lehetőség tagdíjat fizetni) 416,66, vagyis kb. 420 Ft, illetve 250 Ft. E csekély összeg ellenére is sajnos sokan nem tettek eleget a tagdíjfizetési kötelezettségüknek, amire pedig a 2018. március 1-jén kelt levelünkben is felhívtuk tagjaink figyelmét.

Tisztelt MAT Tag!

Amennyiben Ön az Alapszabálynak megfelelően teljesítette tagdíjfizetési kötelezettségét, akkor tisztelettel kérem, hogy e levél olvasását fejezze is be, ugyanis a levél további része nem Önre vonatkozik, egyben a tagdíjbefizetését köszönjük is!

Tisztelt MAT Tag!

Amennyiben Ön eddig még nem tett eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének, akkor kénytelen vagyunk a figyelmét a következőkre felhívni.
Mint ahogy jeleztük, a MAT tag egyik alapvető kötelezettsége a tagdíj megfizetése, ami egyben a tagsági viszony fenntartásának is az egyik feltétele. Éppen ezért, ha egy tag nem teljesíti ezt a kötelezettségét, akkor a MAT a tagjának tagsági viszonyát 30 napos határidővel írásban felmondhatja, vagyis a tagsági viszonyt megszüntetheti (Alapszabály 8. pont (1) bek. b) alpontja és a (2) bek.).

A fentiekről csak azért tájékoztatom, mert ezzel a kényszerű lehetőséggel nem szívesen szeretnénk élni, és biztosak is vagyunk abban, hogy nem is kell majd élnünk, mert a tagjaink a tagdíjfizetési kötelezettségüket teljesíteni fogják.

A fentiek alapján tisztelettel kérem, hogy a tagdíjfizetési kötezettségének (esetleg még a 2017. évre visszamenőleg is, amennyiben akkor is elmaradt a tagdíjfizetés) 2018. november 1-ig a MAT bankszámlájára – 10200940-21521092- 00000000 (K&H Bank) – történő átutalással (befizetéssel) tegyen eleget.

Budapest, 2018. október 02.

Üdvözlettel:

a Magyar Atlanti Tanács Elnöksége