Beszámoló a Magyar Atlanti Tanács 2017. évi szakmai tevékenységéről

1./ A 2017. május 16-án megtartott rendes éves Közgyűlés a Magyar Atlanti Tanács (MAT)Alapszabálya céljainak és fő feladatainak teljesítése érdekében egy négy pontból álló feladat- és egy hétpontból álló rendezvénytervet fogadott el a 2017.-2018.-es évekre.

Tekintettel arra, hogy a MAT által megpályázott pénzeszközök beérkezése 2017. évben változó ütemű volt, a pénzeszközök szinte kivétel nélkül az év negyedik negyedében érkeztek meg, így a MAT Elnöksége időarányosan teljesítette programját és vállalt kötelezettségeit.

Az Elnökség legfontosabb feladatának tekintette a MAT hazai és nemzetközi elismertségének további javítását, működőképességének fenntartását, a tagépítés folytatását, a tagság és a társadalom tájékoztatását fontos védelempolitikai kérdésekről továbbá az EU és a NATO tagállamait érintő új kihívásokról és veszélyekről.

Az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően, a módosított és a Fővárosi Törvényszék által bejegyzett MAT Alapszabály szerint, a múlt év májusi közgyűlésünk határozatát követően újból beadtuk a közhasznú jogállás megszerzése érdekében a szükséges dokumentumokat és jelenthetjük, hogy mára a Magyar Atlanti Tanács újból közhasznúvá vált.

Hosszú tárgyalások után Vizi elnök úr a napokban írja alá az új székhelyünkre vonatkozó megállapodást a Demokrácia Központ Közalapítvány kuratóriumi elnökével. Ez azt jelenti, hogy két év után újra van székhelyünk a Budapest II. kerület Árvácska utca 12. szám alatt.

Sikeresen folytattuk együttműködésünket a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhellyel, melynek következtében a NATO PDD és a MAT szervezésében a napokban került megrendezésre „ A nemzeti ellenállóképesség: lehetőségek és kihívások a változó biztonsági környezetben” című nemzetközi konferencia.

Elnökségünk folytatta a hazánkban működő NATO szervezetekkel, egységekkel a közvetlen kapcsolat felvételét és kiépítését. Ennek eredményeképpen tettünk látogatást Pápán a NATO Légiszállítást Kezelő Szervezetnél (NAMO), ahol megtekintettük a C-130 óriás repülőgépeket és betekintést kaptunk napi munkájukról, feladataikról.

Elnökünk, alelnökeink, részvettek az A T A Közgyűlésén, a müncheni biztonságpolitikai fórúmon és a Pozsonyban megrendezett Globsec biztonságpolitikai konferencián továbbá a montenegrói Budvában megtartott ATA Tanácsüléseken.

Az Országgyűlés Külügyi Igazgatósága, és a Parlamenti NATO Klub szervezésében megrendezett őszi XXI. nemzetközi NATO tanácskozáson Siklósi Péter alelnökünk tartott sikeres előadást.

Immár hagyományosan vettünk részt az ősz folyamán a NATO Futás rendezvényén.

A Budapestre akkreditált nagykövetek közül a brit nagykövet Iain Lindsay tartott igen tartalmas és érdekes előadást „Széles körű biztonsági megállapodás megkötésére törekszünk az EU-val a Brexit után” címmel.

Aktuális nemzetközi és védelempolitikai kérdésekről tartottunk kerekasztal beszélgetést Budapesten és országos roadshow keretében a kaposvári egyetemen. A rendezvények a fiatalok körében nagyon sikeresek voltak.

2./ 2017. évi feladatterv legfontosabb pontjai közül kiemelendő:

  • –  Sikerült két év után rendezni a MAT elhelyezésének kérdését,
  • –  Folytattuk a MAT tagság építését,- Honlapunkat rendszeresen frissítettük, melyen tájékoztatást adtunk saját, illetve a társszervek rendezvényeiről, publikációiról.3./ a Magyar Atlanti Tanács szervezeti működésével kapcsolatban:
    – A Fővárosi Törvényszék beadványainkat elfogadta, és közhasznúnak nyilvánítottaszervezetünket,
  • –  Az Elnökség az Alapszabálynak megfelelően ülésezett,
  • –  Az Alapszabály előírása szerint 2017-ben egy alkalommal hívtuk össze a Közgyűlést,
  • –  Ami a Magyar Atlanti Tanács ifjúsági szervezetére a MIAT-ra vonatkozik, elmondhatjuk, hogy az előző MAT Közgyűlés óta eltelt időszakban a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács tevékenységében működési zavarok keletkeztek. Megbomlott a MA T és a MIA T belsőegysége, miután az új vezetőség nem vette figyelembe azt a tényt, hogy a MIAT nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel, működésére alapvetően a MAT szabályai vonatkoznak (ld. MAT Alapszabály). A MIAT-nak lehetnek belső szabályzatai, lehet saját belső működési rendje, de azt érvénybe léptetése előtt a MAT elnökségének kell jóváhagynia. Az eddig feltárt tények alapján megalapozottan kijelenthető, hogy a MIAT működése jelenleg nem jogszerű, miután a legutolsó vezetőváltás sem szabályszerűen történt. Ez év január 25.-ei vezetőválasztás alkalmával a megjelentek társelnököket választottak, mely intézményt a MAT alapszabálya nem ismeri, továbbá az összehívás is szabálytalan volt, vagyis a választás nem volt jogszerű. A probléma megoldásáig az elnökség felfüggesztette a MIAT működését. Az ügy rendezésére egy előterjesztés készült, melyet mielőbb szeretnénk az elnökséggel együtt megvalósítani.


– Az elnökség tagjai továbbra is részt vettek és képviselték a szervezetet a hazai civil szervezetek rendezvényein.

Budapest, 2018. május 10.

Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter Elnök s.k.